Zásady ochrany osobních údajů

Já, podnikatel (OSVČ) Martin Moravec, se sídlem Praha - Nové Město, Senovážné náměstí 1985/11, PSČ 11000, IČ: 03149218, DIČ: CZ8103153388, provozuji webové stránky knihyodmartina.cz, prostřednictvím kterých prodávám produkty, zejména pak knihy.

Pro poskytování těchto služeb a pro provoz mých webových stránek zpracovávám některé osobní údaje.

Zpracování osobních údajů upravuje zejména nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických sobo v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) („GDPR“). Při zpracovávání osobních údajů se řídím jak GDPR, tak i dalšími vnitrostátními a mezinárodními předpisy.

Účelem tohoto prohlášení je srozumitelně seznámit vás, zákazníky, o tom, jak shromažďuji, zpracovávám, používám a chráním vaše osobní údaje.

1. Jaké vaše osobní údaje zpracovávám a proč?

Zpracovávám:

 • Všeobecné osobní údaje (zejména vámi uvedené jméno, adresa a vámi uvedená emailová adresa) za účelem dodání objednávky, informování o stavu objednávky, případně i za účelem vyřešení nejasností souvisejících s vaší objednávkou,
 • údaje o zájmech a návycích za účelem zobrazení vhodného a zajímavého obsahu,
 • údaje o aktivitě na naší webové stránce za účelem porozumění našim návštěvníkům a jejich chování na naší stránce,
 • údaje o transakcích za účelem vyřizování objednávek,
 • údaje o jedinečných adresách IP na jednotlivých zařízeních za účelem prevence a boje proti zneužívání a nezákonným činnostem.

Osobní údaje dále zpracovávám pro splnění povinností, které mi plynou ze zákona (zejména pro účetní a daňové účely, případně pro vyřízení reklamací a jiné).

 

1.1 Na základě jakého právního důvodu?

Jedná se o zpracování na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR – tedy takové zpracování, které je nezbytné pro splnění uzavřené smlouvy a o zpracování na základě čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR – pro splnění našich právních povinností.

 

1.2 Komu můžu údaje o vás zpřístupnit?

údaje můžu zpřístupnit třetím osobám pouze v případech, kdy mi to ukládá nebo umožňuje zákon, případně v situaci, kdy mi k tomu dáte souhlas.

Osobní údaje zpřístupňuji v obvyklém rozsahu zpracovatelům či jiným příjemcům – dodavatelům externích služeb (typicky programátorské či jiné podpůrné technické služby, serverové služby, rozesílání e-mailů), provozovatelům záložních serverů či provozovatelům technologií námi využívaných, kteří je zpracovávají za účelem zajištění funkčnosti příslušných služeb, přepravním společnostem za účelem dopravy vámi objednaných produktů.

Dále mohou být osobní údaje zpřístupňovány v nezbytně nutném rozsahu mým právním, ekonomickým a daňovým poradcům, kteří je zpracovávají za účelem poskytování poradenských služeb.

Na vyžádání či v případě podezření na protiprávní jednání mohou být osobní údaje předané také orgánům veřejné správy.

1.3 Jak dlouho budu osobní údaje zpracovávat?

Pokud nenavážeme další spolupráci, vaše data budeme zpracovávat nejdéle 20 let od naší poslední komunikace.

2. Co byste dále měli vědět?

Osobní údaje zpracováváme pouze na území Evropské unie.

V naší společnosti nemáme jmenovaného pověřence pro ochranu osobních údajů.

3. Soubory cookies 

3.1 Co jsou sobory cookies a k čemu se využívají?

Cookies jsou textové soubory obsahující malé množství informací, které se při návštěvě mých webových stránek stahují do Vašeho zařízení. Soubory cookies se následně při každé další návštěvě odesílají zpět na webovou stránku nebo jinou webovou stránku, která je rozpozná. 

Soubory cookies plní různé úlohy, například umožňují efektivní navigaci mezi webovými stránkami, zapamatování si Vašich preferencí a celkově zlepšují zkušenost uživatele. Dokážou také zajistit, aby reklamy zobrazované on-line byly lépe přizpůsobené Vaší osobě a Vaším zájmům.

Další informace o cookies lze nalézt například zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie

 

3.2 Jaké používám na svých stránkách cookies?

Funkční cookies – jsou zapotřebí k provozu webových stránek, umožňují například přihlásit se do zabezpečených částí stránek a další základní funkčnosti stránek. Tato kategorie cookies se nedá zakázat.

Analytické/statistické cookies – umožňují mi například rozpoznat a zjistit počet návštěvníků a sledovat, jak návštěvníci používají webové stránky; pomáhají mi zlepšovat způsob, jakým stránky fungují, například tak, že umožňují uživatelům snadno najít to, co hledají. Tyto soubory jsou spouštěny pouze s Vaším předchozím souhlasem.

Marketingové cookies – používají se ke sledování preferencí a umožňují zobrazit reklamu a další obsah, které nejlépe odpovídají vašemu zájmu a online chování. Tyto soubory jsou spouštěny pouze s Vaším předchozím souhlasem.

3.3 Cookies třetích stran

Moje webová stránka využívá monitorovací programy jako například Google Analytics, Google AdWords nebo Facebook Pixel, které rovněž využívají cookies za účelem ukládání dat o návštěvnících. Získané údaje mají možnost sdílet se mnou, jakož i využít k zobrazování relevantního obsahu na sociálních médiích jako například Facebook nebo Google. Součástí marketingových aktivit je možnost využít obsah ze sociálních médií, například ze služeb společnosti Facebook nebo Google. Pokud se rozhodnete kliknout na tento obsah na sociálních médiích, třetí strany Vaše chování zaznamenají a sociální média je mohou přidat na Váš profil na sociálních médiích. Zpracování dat na sociálních sítích nespadá pod mé působení a je výlučnou součástí vztahu mezi Vámi a daným sociálním médiem. 

3.4 Jak omezit soubory cookies?

Souhlas s použitím cookies může být vyjádřen prostřednictvím “Přijmout” obsaženého v tzv. cookies liště. Pokud si nepřejete, abych o Vás zaznamenával a uchovával údaje, můžete si soubory cookies deaktivovat ve Vašem internetovém prohlížeči. Způsob deaktivace závisí na typu vašeho prohlížeče.

5. Poučení o vašich právech podle GDPR

Upozorňuji vás, že u mě, jakožto u správce vašich osobních údajů, máte právo:

 • požadovat přístup k osobním údajům, které o vás zpracovávám – máte tedy právo ode mě získat potvrzení, zda osobní údaje, které se vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům a k dalším informacím uvedeným v čl. 15 GDPR,
 • požadovat opravu osobních údajů, které o vás zpracovávám, pokud jsou nepřesné; s ohledem na účel zpracování máte v některých případech také právo požadovat doplnění neúplných osobních údajů (podle čl. 16 GDPR),
 • požadovat výmaz osobních údajů v případech, které jsou upraveny v čl. 17 GDPR,
 • požadovat omezení zpracování údajů v případech, které jsou upraveny v čl. 18 GDPR,
 • na přenositelnost údajů, tj. právo získat osobní údaje, které se vás týkají a které automaticky strukturovaně zpracováváme a právo předat tyto údaje jinému správci, a to za podmínek a s omezeními uvedenými v čl. 20 GDPR, a
 • máte právo vznést námitku proti zpracování ve smyslu čl. 21 GDPR z důvodů týkajících se vaší konkrétní situace.

Případné žádosti o uplatnění některého z výše uvedených práv, posílejte na emailovou adresu info@knihyodmartina.cz.

Pokud od vás obdržím žádost, ve které budete uplatňovat některé z výše uvedených práv, budu vás následně informovat o tom, jak jsem s Vaší žádostí naložil, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do jednoho měsíce od obdržení žádosti. Tuto lhůtu je možné v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit o další dva měsíce.

Upozorňuji Vás, že v určitých případech stanovených GDPR nejsem povinnen zcela nebo zčásti Vaší žádosti vyhovět – zejména, bude-li vaše žádost zjevně nedůvodná, nepřiměřená nebo se opakuje.

V takových případech vám smím:

 • uložit přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady spojené s poskytnutím požadovaných informací nebo sdělení nebo s učiněním požadovaných úkonů, nebo
 • odmítnout žádosti vyhovět.

Pokud obdržím Vaši žádost, ale budu mít důvodné pochybnosti o vaší totožnosti, můžu vás požádat o poskytnutí dodatečných informací nezbytných k potvrzení vaší totožnosti.

Pokud se domníváte, že zpracovávám vaše osobní údaje neoprávněně či jinak porušuji vaše práva, máte právo podat stížnost u dozorového úřadu (tedy Úřadu pro ochranu osobních údajů) či máte právo požádat o soudní ochranu.

V neposlední řadě vás informuji, že může docházet k profilování (tedy automatizovanému zpracování osobních údajů spočívající v jejich použití k hodnocení některých osobních aspektů vztahujících se k fyzické osobě).

 

Tyto podmínky jsou platné a účinné od 20. 8. 2023.

Na webu právě provádíme změny

Mezitím mě můžete kontaktovat na e-mailové adrese info@knihyodmartina.cz
cross